PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1006
91 51 3 150 196-6    PL-PKPC

201E-1005 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R215.09.2000ZNLE Gliwice
R309.07.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R413.06.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.