PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1005
91 51 3 150 197-4    PL-PKPC

201E-1004 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R213.02.2002ZNLE Gliwice
R318.03.2010CT Kujawski / CT Bydgoszcz
P4/2 R413.03.2019CT Zachodni / CTU Szczecin