PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1004
91 51 3 150 198-2    PL-PKPC

201E-1003 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R403.01.2007ZNLE Gliwice