PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1003
91 51 3 150 199-0    PL-PKPC

201E-1002 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R314.01.1999ZNTK Oleśnica
R429.12.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R522.06.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.