PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1000
91 51 3 150 008-3    PL-PKPC

201E-994 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R306.02.1998ZNTK Oleśnica
R416.08.2004ZNTK Poznań
P4/1 R526.09.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R622.02.2019PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice