PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-099
91 51 3 150 500-9    PL-PKPC

201E-100 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G127.10.1995ZNLE Gliwice
1R131.08.2001ZNTK Poznań
1R219.06.2007ZNLE Gliwice
P4/1 1R316.05.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.