MD Poznań
Zachodnia DOKP

ET22-098

201E-099 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.06.1976ZNLE Gliwice
S1+A25.01.1979ZNLE Gliwice
R219.08.1982ZNLE Gliwice
S231.03.1987ZNLE Gliwice
+++
05.06.1995