PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-094
91 51 3 150 532-2    PL-PKPC

201E-095 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G108.08.1994ZNLE Gliwice
1R130.03.1998ZNLE Gliwice
1R308.08.2006ZNLE Gliwice
P4/1 1R420.07.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/1 1R517.04.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.