PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-093
91 51 3 150 015-8    PL-PKPC

201E-094 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G104.07.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R114.09.2006ZNLE Gliwice
P4/1 1R217.05.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz
+++
24.10.2017
INFORMACJA