PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-092
91 51 3 150 501-7    PL-PKPC

201E-093 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R104.10.1976ZNLE Gliwice
S109.07.1979ZNLE Gliwice
R228.02.1984ZNLE Gliwice
S230.03.1987ZNLE Gliwice
R312.02.1991ZNLE Gliwice
G131.03.1996ZNLE Gliwice
1R105.05.2000ZNLE Gliwice
1R231.01.2007ZNTK Oleśnica
P4/1 1R307.07.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz