PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-086
91 51 3 150 503-3    PL-PKPC

201E-087 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G127.06.1995ZNLE Gliwice
1R106.07.2005ZNLE Gliwice
P4/1 1R225.04.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.