PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-080
91 51 3 150 504-1    PL-PKPC

201E-081 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.04.1996ZNLE Gliwice
1R117.01.2001ZNLE Gliwice
1R229.06.2007ZNTK Oleśnica
P4/1 1R322.09.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz