PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-079
91 51 3 150 016-6    PL-PKPC

201E-080 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.05.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R116.10.2006ZNLE Gliwice
P4/1 1R225.04.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz