PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-073
91 51 3 150 531-4    PL-PKPC

201E-074 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.05.1995ZNLE Gliwice
1R124.09.2004ZNLE Gliwice
P4/1 1R227.05.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/1 1R330.03.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.