PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-063
91 51 3 150 505-8    PL-PKPC

201E-064 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R131.07.2001ZNTK Poznań
1R206.02.2008ZNLE Gliwice
P4/1 1R329.09.2014CT Zachodni / CTU Szczecin