PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-051
91 51 3 150 539-7    PL-PKPC

201E-051 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G127.03.1995ZNLE Gliwice
1R111.04.2003ZNLE Gliwice
1R230.06.2010CT Zachodniopomorski / CT Szczecin
P4/1 1R330.04.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.