Zakład Taboru Poznań
Zachodnia DOKP

ET22-049

201E-049 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?14.12.1990ZNLE Gliwice
+++
20.09.1998