PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-020
91 51 3 150 508-2    PL-PKPC

201E-020 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.02.1995ZNLE Gliwice
1R131.08.1999ZNLE Gliwice
1R231.08.2006ZNTK Oleśnica
P4/1 1R328.11.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz