PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-017
91 51 3 150 509-0    PL-PKPC

201E-017 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.03.1996ZNLE Gliwice
1R113.02.2001ZNLE Gliwice
1R229.12.2006ZNTK Oleśnica
P4/1 1R329.04.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz