PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-016
91 51 3 150 510-8    PL-PKPC

201E-016 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R102.09.1974ZNLE Gliwice
S110.02.1977ZNLE Gliwice
R231.10.1979ZNLE Gliwice
S211.06.1984ZNLE Gliwice
R318.06.1988ZNLE Gliwice
G131.12.1994ZNLE Gliwice
1R117.02.1999ZNTK Lubań
1R231.07.2006ZNTK Oleśnica
P4/1 1R316.10.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz