PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-015
91 51 3 150 538-9    PL-PKPC

201E-015 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G112.07.1996ZNTK Mińsk Maz.
1R105.07.2004ZNLE Gliwice
1R231.05.2010PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/1 1R317.12.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz