PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-014
91 51 3 150 511-6    PL-PKPC

201E-014 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.09.1995ZNLE Gliwice
1R102.11.2000ZNLE Gliwice
1R229.06.2007ZNTK Oleśnica
P4/1 1R320.06.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz