PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-012
91 51 3 150 537-1    PL-PKPC

201E-012 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.04.1997ZNTK Mińsk Maz.
1R123.03.2006ZNLE Gliwice
P4/1 1R210.03.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.