PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-003
91 51 3 150 535-5    PL-PKPC

201E-003 / 1971
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1+A08.02.1977ZNLE Gliwice
S130.06.1979ZNLE Gliwice
R217.05.1982ZNLE Gliwice
S226.10.1985ZNLE Gliwice
R310.01.1989ZNLE Gliwice
G106.01.1996ZNLE Gliwice
1R113.10.2003ZNLE Gliwice
P4/1 1R225.08.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.