PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-214

4E-219 / 1973
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G113.05.1991ZNTK Oleśnica
1R417.11.2003ZNTK Poznań
1R530.07.2008ZNTKiM Gdańsk
1R611.04.2012PESA Bydgoszcz