PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-212

4E-217 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R429.10.2002ZNTK Oleśnica
1R514.11.2008ZNTKiM Gdańsk
1R606.06.2012PESA Bydgoszcz