CTL Logistics

ET21-71 / ex. 71
91 51 3 140 062-3    PL-CTLL

3E/1-683 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?27.04.2001ZPNTMiU TABOR Dębica
1R?03.10.2007ZNLE Gliwice
G203.08.2011ZNTK Oleśnica