CTL Logistics

ET21-70 / ex. 70
91 51 3 140 053-2    PL-CTLL

3E/1-682 / 1970
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?15.05.2007ZNTK Oleśnica
1R?30.12.2010ZNTK Oleśnica
P5/219.09.2014ZNTK Oleśnica