CTL Logistics
ET21-163 / ex. ET21-292
91 51 3 140 054-0    PL-CTLL

3E/1-325 / 1965
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
20.03.1992
MD Bydgoszcz Wschód
1R?17.09.2004ZNLE Gliwice
1R?14.12.2007ZNTK Oleśnica
1R?15.09.2011ZNTKiM Gdańsk