CTL Logistics

ET21-012 / ex. ET21-378
91 51 3 140 055-7    PL-CTLL

3E/1-411 / 1966
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G211.07.2006ZNTK Oleśnica
2R218.01.2013ZNTK Oleśnica