PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-208
91 51 5 140 228-5    PL-PKPIC

4E-208 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G117.08.1993ZNTK Lubań
1R327.08.2001ZNTK Oleśnica
1R417.02.2009ZNTK Oleśnica
1R522.09.2012ZNTK Oleśnica