PKP Intercity
Zakład Północny w Gdyni

EP07-198
91 51 1 140 128-6    PL-PKPIC

4E-198 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R417.12.2002ZNLE Gliwice
1R513.05.2009ZNTK Oleśnica
1R621.11.2012PESA Bydgoszcz