PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-195
91 51 5 140 073-5    PL-PKPC

4E-195 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R518.11.2002ZNLE Gliwice
1R622.08.2008CM Poznań
1R729.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.