PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-176
91 51 5 140 071-9    PL-PKPC

4E-176 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.07.1987ZNTK Oleśnica
1R?30.09.1996ZNTK Oleśnica
1R?14.09.1999ZNTK Oleśnica
G230.09.2002ZNTK Nowy Sącz
2R122.05.2007ZNLE Gliwice
2P4/231.10.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz