PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-173
91 51 5 140 218-6    PL-PKPIC

4E-173 / 1972
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.06.1990ZNTK Lubań
1R1     05.1992ZNTK Oleśnica
1R230.06.1995ZNTK Oleśnica
1R425.01.2002ZNLE Gliwice
1R513.11.2007CM Kraków
1R612.04.2012BZK Kraków