PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-018
94 51 2 150 349-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 350-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 351-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 352-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 353-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 354-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 355-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 356-5    PL-PKPIC

43WE-018 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.06.02.2016PESA Bydgoszcz