PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-017
94 51 2 150 341-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 342-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 343-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 344-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 345-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 346-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 347-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 348-2    PL-PKPIC

43WE-017 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.01.02.2016PESA Bydgoszcz