PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-016
94 51 2 150 333-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 334-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 335-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 336-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 337-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 338-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 339-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 340-9    PL-PKPIC

43WE-016 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.01.2016PESA Bydgoszcz