PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-013
94 51 2 150 309-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 310-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 311-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 312-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 313-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 314-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 315-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 316-9    PL-PKPIC

43WE-013 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.01.2016PESA Bydgoszcz