PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-011
94 51 2 150 293-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 294-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 295-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 296-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 297-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 298-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 299-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 300-3    PL-PKPIC

43WE-011 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.01.2016PESA Bydgoszcz