PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-009
94 51 2 150 277-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 278-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 279-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 280-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 281-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 282-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 283-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 284-9    PL-PKPIC

43WE-009 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.12.2015PESA Bydgoszcz