PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-006
94 51 2 150 253-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 254-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 255-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 256-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 257-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 258-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 259-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 260-9    PL-PKPIC

43WE-006 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.12.2015PESA Bydgoszcz