PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-005
94 51 2 150 245-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 246-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 247-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 248-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 249-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 250-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 251-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 252-6    PL-PKPIC

43WE-005 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.12.2015PESA Bydgoszcz