PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-004
94 51 2 150 237-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 238-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 239-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 240-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 241-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 242-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 243-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 244-3    PL-PKPIC

43WE-004 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.02.12.2015PESA Bydgoszcz