PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-003
94 51 2 150 229-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 230-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 231-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 232-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 233-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 234-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 235-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 236-9    PL-PKPIC

43WE-003 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.12.2015PESA Bydgoszcz