PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-002
94 51 2 150 221-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 222-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 223-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 224-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 225-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 226-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 227-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 228-6    PL-PKPIC

43WE-002 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.2015PESA Bydgoszcz