PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED161-001
94 51 2 150 213-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 214-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 215-3    PL-PKPIC
94 51 2 150 216-1    PL-PKPIC
94 51 2 150 217-9    PL-PKPIC
94 51 2 150 218-7    PL-PKPIC
94 51 2 150 219-5    PL-PKPIC
94 51 2 150 220-3    PL-PKPIC

43WE-001 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.22.01.2016PESA Bydgoszcz