PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-1601
ex. EU07-1524 / ex. EU07-535
91 51 5 140 038-8    PL-PKPC

303Ec-435 / 1990
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R510.07.2002ZNLE Gliwice
R610.11.2006ZNTKiM Gdańsk
G1+M30.12.2011ZNLE Gliwice