PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED160-020
94 51 2 150 205-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 212-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 211-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 210-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 209-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 208-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 207-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 206-2    PL-PKPIC

L-4292-20 / 2015
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.10.12.2015Stadler Polska