PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

ED160-015
94 51 2 150 165-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 172-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 171-8    PL-PKPIC
94 51 2 150 170-0    PL-PKPIC
94 51 2 150 169-2    PL-PKPIC
94 51 2 150 168-4    PL-PKPIC
94 51 2 150 167-6    PL-PKPIC
94 51 2 150 166-8    PL-PKPIC

L-4292-15 / 2015
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.11.2015Stadler Polska